Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi Ngân sách quý I năm 2019 tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 05 - 04 - 2019
100%

Thông báo số 28/TB-STC ngày 04/4/2019

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kết luận thanh tra: Công tác quản lý ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (09/04/2019 10:37 SA)

  Thông báo số 28/TB-STC ngày 04/4/2019 của Sở Tài chính Hưng Yên(08/04/2019 8:44 SA)

  Báo cáo số 05/BC-STC ngày 05/01/2019(07/01/2019 11:23 SA)

  Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên(06/12/2018 3:35 CH)

  Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên(06/12/2018 3:46 CH)

  °
  2570 người đang online