Thủ tục hành chính trong đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Đăng ngày 07 - 04 - 2016
100%

Bộ Tài chính vừa công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ tại Quyết định số 336/2016/QĐ-BTC ngày 26/2/2016. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách gồm 6 trường hợp: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước; Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách; Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư; Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án; Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư.

Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị thuộc cấp ngân sách Trung ương; Sở Tài chính, thành phố trực thuộc Trung ưong có trách nhiệm cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị thuộc ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).


Tin mới nhất

Thủa thuận khung MSTT đợt 1 năm 2019(19/09/2019 3:14 CH)

Hướng dẫn số 743/HD-STC Xây dựng dự toán NSNN năm 2020(02/08/2019 2:43 CH)

THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN(11/04/2019 9:55 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(26/03/2019 9:16 SA)

Công văn số 1199/STC-QLNS ngày 21/12/2018(25/12/2018 8:27 SA)

°
2425 người đang online